Odd Berg Gruppen

02.01.2014

100 år i Tromsø

I år markeres gruppens 100-årige virke i Tromsø som startet ved at Harald Berg og familie flyttet med sin virksomhet fra Gibostad på Senja, og etablerte seg som agent for Bergenske og Nordenfjeldskes skipsekspedisjon på Prostneset i Tromsø 2. januar 1914.

Virksomheten har – i tillegg til skipsekspedisjon – omfattet en rekke områder; blant annet reisebyrå, kull, salt og naturis, samt produksjon av fiskemel/-olje og rederivirksomhet.

I 2014 er gruppen fortsatt sterkt til stede i byen og på Prostneset med virksomhet hovedsakelig innenfor industri – nemlig ferdigbetong, startfôr til fiskeoppdrett og laboratorietjenester – samt eiendomsutvikling.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32