Odd Berg Gruppen

Medisinsk forskning

http://www.oddberg.no/wp-content/uploads/2008/06/nyhet_medforsk_2.jpg

Gjennom stiftelsen Odd Berg Gruppens Medisinske Forskningsfond ytes det støtte til medisinsk forskning.

Fondet ble stiftet i 1988 og har i årene deretter bevilget midler til et relativt stort antall større og mindre prosjekter – de fleste i tilknytning til UNN og UiT Norges arktiske universitet.

Fondets virksomhet finansieres ved gaver fra selskaper i Odd Berg Gruppen. Virksomheten ledes av et styre på 4 personer som oppnevnes henholdsvis av Helse- og omsorgsdepartementet, UiT Norges arktiske universitet og Odd Berg Gruppen.

Utdeling annonseres i nordnorske medier og bekjentgjøres ved UNN HF. Søknadsfrist er vanligvis 1. oktober.

Fondet mottok i 2018 fem søknader. Årets utdeling gikk til tre prosjekter:

  • Legevakta i Karlsøy – hvem bruker den, og hva brukes den til?
    v/Gry Berntzen, kommuneoverlege i Karlsøy – kr 100.000.
  • MRSA utbrudd ved Nyfødt Intensiv, UNN Tromsø sommeren 2016, langtidsoppfølging av positive nyfødte og deres familier
    v/Hildegunn Norbakken Granslo, IKM, UIT/Barne og ungdomsavdelingen, UNN – kr 175.000
  • Ny behandling og økt forståelse av fettembolisyndrom
    v/Eirik Waage Nielsen, Nordlandssykehuset Bodø, kr 175.000

Styrets leder er Erik A. Schilbred.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32