Odd Berg Gruppen

Medisinsk forskning

http://www.oddberg.no/wp-content/uploads/2008/06/nyhet_medforsk_2.jpg

Gjennom stiftelsen Odd Berg Gruppens Medisinske Forskningsfond ytes det støtte til medisinsk forskning.

Fondet ble stiftet i 1988 og har i årene deretter bevilget midler til et relativt stort antall større og mindre prosjekter – de fleste i tilknytning til UNN og UiT Norges arktiske universitet.

Fondets virksomhet finansieres ved gaver fra selskaper i Odd Berg Gruppen. Virksomheten ledes av et styre på 4 personer som oppnevnes henholdsvis av Helse- og omsorgsdepartementet, UiT Norges arktiske universitet og Odd Berg Gruppen.

Utdeling annonseres i nordnorske medier og bekjentgjøres ved UNN HF. Søknadsfrist er vanligvis 1. oktober.

Fondet mottok i 2016 totalt 20 søknader. Årets utdeling gikk til tre prosjekter:

  • Influence of Persistent Organic Pollutants on Endocrine Functions and Type 2 Diabetes Risk
    v/Charlotta Rylander, ISM, UiT Norges arktiske universitet - kr 150.000.
  • Dekolonisering av multiresistente tarmbakterier gjennom fekal microbiota transplantasjon (FMT) blant bærere på sykehjem og rehabiliteringsavdelinger i Troms/Norge
    v/Birgit Abelsen, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, ISM, UiT Norges arktiske universitet - kr 150.000.
  • Tarmmikrobiomet til premature barn – en norsk multisenter studie
    v/Claus Klingenberg, Barneavdelingen UNN - kr 150.000

Styrets leder er Erik A. Schilbred.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32