Odd Berg Gruppen

Kvalitet

http://www.oddberg.no/wp-content/uploads/2008/06/nyhet_kvalitet_2.jpg

Odd Berg Gruppens definisjon av begrepet ”kvalitet” er å levere riktig produkt til riktig tid og til riktig pris.

Begrepet omfatter varer og tjenester så vel som interne støttefunksjoner og administrasjon, og er et viktig fundament for all virksomhet i gruppen. Gruppens virksomhet skal innfri de krav og forventninger som stilles av kunder, offentlige myndigheter så vel som fra egen organisasjon. Som støtte for dette ble dokumentert kvalitetssikring innført allerede i 1989. Det innebærer at alle rutiner for produksjon av varer, tjenester og sikkerhet skal være beskrevet og systematisert.

Kvalitetssikringsarbeidet bidrar til å sikre trygg og lønnsom drift for gruppens bedrifter, helse, miljø og sikkerhet for de ansatte, og likeså det ytre miljø mot utslipp og forurensning. Systemet omfatter alle gruppens virksomheter.

Kvalitetssikringsarbeidet i gruppen er forankret på styrenivå og følges opp kontinuerlig gjennom planlegging, evaluering, revidering og handling.

Kvalitet koster ikke ekstra. Det som koster, er ”ikke kvalitet”, det vil si konsekvensene av at jobben ikke gjøres riktig første gang.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32