Odd Berg Gruppen

Trofi Teknopark

http://www.oddberg.no/wp-content/uploads/2012/06/oddberg420_trofi1.jpg

Odd Berg Eiendom er nå i markedet med kontorarealer i størrelsen 300-15.000 kvm i attraktivt prosjektert nybygg på Stakkevollvegen.

I samarbeid med arkitektfirmaet 70 gr Nord ved arkitekt Gisle Løkken har Odd Berg Eiendom utviklet et unikt prosjekt med beliggenhet Stakkevollvegen 57. Utgangspunktet for prosjektet var å bygge på områdets lange industrihistorie knyttet til havets ressurser. For å møte behovet til dagens industri ble visjonen Trofi Teknopark etablert med målsetting om å etablere et privat, moderne teknologiorientert kontorsenter. Melsiloen står på tomten som en bauta fra tiden med produksjon av sildolje. I første trinn er det området sør for siloen som utvikles. I andre trinn vil området nord reguleres, dog med større fokus på produksjonsorienterte virksomheter.

Første byggetrinn – et teknologibasert kontorsenter med høy standard og bygget som miljøvennlig passivhus – stod ferdig i oktober 2014. Moderne arkitektur inspirert av arktisk natur har gitt bygget en sterk profil og synlighet på Stakkevollvegen. Hele bygget er utleid. Ytterligere utbygging vil skje i takt med etterspørselen i markedet.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32