Odd Berg Gruppen

Odd Berg Eiendom

Forretningsområdet forvalter og utvikler gruppens eiendommer, og har hovedfokus på industri- og næringseiendom.

Eiendomsporteføljen er bred og består blant annet av kontorlokaler, kjøpesenter, kaianlegg, bunkersanlegg og tomteområder. I hovedsak er eiendomsporteføljen lokalisert i Tromsø, men konsernet eier også en næringseiendom med dypvannskai i Honningsvåg.

Daglig leder i Odd Berg A.S, Erlend Sundstrøm, er ansvarlig for gruppens eiendomsvirksomhet.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32