Odd Berg Gruppen

Boligprosjekter

Konsernet eier et område – “Stenberg” – på ca. 100 mål ved sjøen i Kroken bydel som er regulert til bolig- og næringsformål. Her planlegges oppført 6-700 boliger samt næringsareal på 4.000 kvm.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32