Odd Berg Gruppen

Forretningseiendommer

Konsernet eier to store forretningseiendommer i Tromsø sentrum.

Kjøpesenteret KS Veita Senter leies ut til Amfikjeden. Senteret har i tillegg til butikklokaler et betydelig areal kontorlokaler. En større oppgradering av publikumsarealer og tekniske anlegg i senteret er gjennomført de senere årene.

Næringsbygget Roald Amundsens plass 1 er utleid til leietakere blant annet innenfor bank-, handel, kontor og offentlig virksomhet.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32