Odd Berg Gruppen

Industrieiendommer

Konsernet eier to større områder langs Stakkevollvegen i Tromsø.

På Hansjordnes rett nord for Tromsø sentrum er de virksomheter som inngår i Berg Betong lokalisert. I tillegg leies lager, tankanlegg, kaier, hybelbygg og kontorer ut til eksterne leietakere.

Lenger nord langs Stakkevollvegen ligger Terjevika der Trofi er lokalisert. Sør på området er det etablert et moderne, teknologiorientert kontorsenter – Trofi Teknopark.  Første byggetrinn stod ferdig i oktober  2014. Området har fortsatt betydelig utviklingspotensial, og er meget sentralt plassert i forhold til infrastruktur og kompetansemiljøene ved UiT Norges arktiske universitet.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32