Odd Berg Gruppen

Om Odd Berg Gruppen

Gruppens virksomhet er organisert i 3 forretningsområder; Industri, Eiendom og Finans.

Odd Berg Industri
består av tre operative virksomhetsområder:

  • Trofi: Produserer og markedsfører fôrmidler til marin oppdrett
  • Toslab: Næringsmiddellaboratorium med Nord-Norge som hovedmarked
  • Berg Betong: Ferdigblandet betong, tunge bygningsmaterialer og salg av salt, grus og sand

Odd Berg Eiendom
forvalter og utvikler gruppens eiendommer med hovedfokus på industri- og næringseiendom.

Odd Berg Finans
utfører konsernets porteføljeforvaltning og intern/ekstern finansiering. Forvaltningen er basert på moderne porteføljeteori med bred diversifisering og vekt på alternative investeringer.

Konsernadministrasjon og overordnet ansvar for forretningsområdene ligger i Odd Berg AS. Daglig leder er Erlend Sundstrøm.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32