Odd Berg Gruppen

Strategi, målsetting og verdier

Konsernstrategien skal bidra til å forsterke forretnings- og virksomhetsområdenes konkurransefortrinn. Konsernets overordnede målsetting er:

”Å øke verdien av Odd Berg Gruppen ved å møte våre kunders forventninger, være markedsledende og operasjonelt god innenfor alle våre forretningsområder”

Kjerneverdiene innovasjon, tradisjon, kvalitet, soliditet, kompetanse, trivsel og ordentlighet har stor betydning for hvem vi er i det daglige, og er med på å understøtte vår overordnede strategi. Ut fra dette har vi følgende delmål:

 • Ledelse og styring
  – Tilstrebe høyest mulig standard innenfor ledelse og styring ved at alle våre prosesser og etablerte praksiser skal bygge på våre kjerneverdier
 • Kunder
  – Forstå våre kunders behov, ønsker og preferanser samt tilføre høyere verdier til våre kunder enn våre konkurrenter gjør
 • Mennesker
  – Tiltrekke oss og beholde dyktige medarbeidere
 • Operasjonell kvalitet
  – Implementere aktiviteter på tvers av våre forretningsområder som kan bidra til å drive våre virksomheter godt
 • Finansielle resultater
  – Over tid oppnå avkastning som er over det fastsatte avkastningskravet for konsernet og de respektive forretningsområder

De enkelte forretnings- og virksomhetsområder har egne virksomhetsstrategier med utgangspunkt i gruppens overordnede konsernstrategi.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32