Odd Berg Gruppen

Tradisjon for innovasjon


Klippfiskberget
Hovedkontor 1914
Havella
Tromsø Fiskeindustri
Berg Betong

Arctic Surveyor og Arctic Seal

I løpet av sin lange historie har Odd Berg Gruppen gjort innovasjon til tradisjon. Innovasjon oppstod når man så nye muligheter, og når omstilling og nytenkning var nødvendig som følge av endrete rammebetingelser.

Det hele startet rundt 1870 på handelsstedet Gibostad på Senja der Daniel Sørensen drev forskjellige virksomheter, bl.a. handel, skipsekspedisjon, tilvirkning av fisk og et forholdsvis stort gårdsbruk. Daniel og Bertha Sørensen hadde tre døtre. Den mellomste – Lulla – giftet seg med Harald Berg og flyttet i 1907 fra Trondhjem til Gibostad med sønnen Odd. I 1914 overtok Harald Berg Bergenske og Nordenfjeldskes ekspedisjon i Tromsø og flyttet til Tromsø med sin familie og virksomhet. Gårdsbruket ble solgt til landbruksskole.

Tromsø Kulkran A/S ble etablert i 1928. Svingkran var ferdig i 1930 og brokran i 1932. Krananlegget var ett av Norges største. Lagringskapasiteten var 45.000 tonn. I november 1932 hadde anlegget 85 anløp for kull og is. Tankanlegg for olje stod ferdig i 1940. Selve kullkranen ble revet i 1980.

Røsneshavn Isanlegg og Fryseri på Ringvassøy var etablert i 1930 og var da Skandinavias største naturisanlegg. Fryseriet stod ferdig i 1935. Ved innhøsting av is var det mer enn 30 personer beskjeftiget. Anlegget ble drevet til 1941 da okkupasjonsmakten overtok stedet. Ny fryseteknologi gjorde at grunnlaget for produksjon av naturis var borte etter krigen.

Byens første reisebyrå – et agentur for Bennett Reisebureau – ble startet i 1939. Byrået ble i mange år drevet av HRG Nordic og hadde helt frem til 2014 tilhold på Prostneset.

Ketchen ”Havella” ble bygget i Risør i 1952 og foretok i en årrekke ekspedisjoner i Ishavet med passasjerer fra mange nasjoner. Båten ble solgt i 1977 og har siden hatt flere eiere.

K/S Nordkapp Fiskeindustri A/S & Co. i Honningsvåg, ferdig i 1962, var prototypen på en moderne fiskemel-/oljefabrikk. Fabrikken ble nedlagt i 1987 etter at det var innført stopp i loddefisket.

I 1964 ble sildjoljefabrikken Njord i Tromsø overtatt fra Denofa, og K/S Tromsø Fiskeindustri A/S & Co. etablert. Ny fabrikk stod ferdig i januar 1983 og tok i bruk den aller nyeste teknologi med spesiell vekt på å etterkomme miljøkrav. Råstoffmangel har ført til at produksjonen ved bedriften er nedlagt.

Berg Betong ble startet på Hansjordnes i 1966 for produksjon av ferdigblandet betong, og fra 1970 til -74 også betongelementer. Fabrikken leverte bl.a. elementene til gruppens daværende hovedkontor på Roald Amundsens plass 1 og til gjennomgangsbygget ved Universitetet. Berg Betong er i dag en moderne og effektiv ferdigbetongfabrikk.

Det første norskbyggede LPG-fartøyet (Liquid Petroleum Gas) – ”Arctic Propane” – bygget i Norge ved Moss Verft & Dokk ble kontrahert og stod ferdig i 1966. Skipet var på 3.500 m3.

M/S ”Arctic Surveyor”, levert i 1974 og prototypen på det moderne dykkerfartøy, var verdens første dynamisk posisjonerte dykkerskip og det første med brønn gjennom skipsbunnen for dykkerklokken. Alle andre hadde hittil håndtert dykkerklokken med kran over skipssiden. Fartøyet ble solgt i 1988.

M/S ”Arctic Seal”, levert i 1977, med dynamisk posisjonering var det første dykkerfartøy i verden som utførte sveising av rør på havbunnen uten bruk av anker. På ett tidspunkt hadde ”Arctic Seal” verdensrekord både i antall sveiser og i korteste tid pr sveis. Fartøyet ble solgt i 1987.

Innenfor forretningsområdet Industri satses det for tiden betydelige ressurser på å utvikle ny virksomhet. Satsingen omfatter både egenutviklet produksjonsteknologi og nye produkter, blant annet et spesialfôr for marin yngel – AgloNorse – som er et resultat av forskning og utvikling i egen virksomhet og hos samarbeidspartnere.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32