Odd Berg Gruppen

Odd Berg Industri

Fellesnevner for gruppens industrivirksomhet er at den betjener bedriftsmarkedet som underleverandør av viktige produkter og tjenester. Forretningsområdet samler tre virksomhetsområder innenfor bygningsmaterialer (Berg Betong), spesialfôr til oppdrettsnæringen (Trofi) og næringsmiddellaboratorium (TosLab).

Trofis satsing på fôrmidler til yngeloppdrett av hvitfisk er fortsatt i en utviklings- og ekspansjonsfase. Det medfører investeringer i utvikling av nye produkter, forbedring av produksjonslinjer og ikke minst markedsutvikling.

Berg Betong er godt etablert innenfor sitt område, og det er stor etterspørsel etter virksomhetens produkter.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32