Odd Berg Gruppen

Berg Betong

Berg Betong ble etablert i 1965 og holder til på Hansjordnesområdet like nord for Tromsøbrua. Anlegget har egen kai, god atkomst og gunstig beliggenhet i forhold til logistikk og marked.

Kontakt

Stakkevollveien 1
Postboks 477
9255 Tromsø

Tlf: 77 64 71 20
Faks: 77 68 16 40
berg.betong@oddberg.no

www.bergbetong.no

Produkter

Fra eget massetak på Hjellnes i Ullsfjorden leveres betongtilslag, sand og pukk til veibygging og fyllingsformål til kunder fra Lofoten til Øst-Finnmark. Virksomheten ligger gunstig til nær hovedskipsleia langs kysten, og har egen utskipningskai som kan betjene båter opp til 1.500 tonn.
Driften av anlegget er satt bort til entreprenør Jarle Norbye AS med Håvard Norbye som daglig leder.

Miljø
Anlegget har vært i drift i over 30 år, og drives rasjonelt etter mål satt i konsesjonskrav og driftsplaner. Massetaket istandsettes og såes til etter hvert som uttak skjer. Det legges stor vekt på å ta vare på miljøet og naturen i og rundt anlegget.

Tilbud og priser
Ta kontakt med Berg Betong for pristilbud og andre opplysninger.


Tilbake


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32