Odd Berg Gruppen

Berg Betong

Berg Betong ble etablert i 1965 og holder til på Hansjordnesområdet like nord for Tromsøbrua. Anlegget har egen kai, god atkomst og gunstig beliggenhet i forhold til logistikk og marked.

Kontakt

Stakkevollveien 1
Postboks 477
9255 Tromsø

Tlf: 77 64 71 20
Faks: 77 68 16 40
berg.betong@oddberg.no

www.bergbetong.no

Virksomheten

Virksomhetsområdet Berg Betong består av den operative virksomheten i Berg Betong AS og AS Tromsø Bunkerdepot, og ledes av direktør Aksel Østhus.

Virksomheten er lokalisert på konsernets industrieiendom i Hansjordnesbukta nord for Tromsø sentrum. Berg Betong har i løpet av sitt vel 40 års virke opparbeidet seg en posisjon som ledende leverandør av ferdigbetong i Tromsø og omegn. Fra eget massetak på Hjellnes i Ullsfjorden produseres sand og grus som i hovedsak benyttes i egen betongproduksjon. I tillegg leveres tilfyllingsmasser til større konstruksjonsprosjekter. Berg Betong forestår også drift av hovedlageret for Webers produkter i Tromsø samt markedsføring av salt og strøsand som i hovedsak går til veivedlikehold.

Det er 8 ansatte ved anlegget på Hansjordnes.


Tilbake


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32