Odd Berg Gruppen

Tromsø Fiskeindustri

Tromsø Fiskeindustri ble etablert i 1964, og drev i mange år tradisjonell produksjon av fiskemel og fiskeolje fra eget industrianlegg i Terjevika, nord for Tromsø sentrum.

Kontakt

Stakkevollveien 57
Postboks 233
9253 Tromsø

Tlf: 77 64 71 40
Faks: 77 69 48 43
trofico@oddberg.no

www.trofico.no

http://www.oddberg.no/wp-content/uploads/2008/06/trofi_virksomheten.jpg

Virksomheten

Virksomhetsområdet Trofi består av den operative driften i  Tromsø Fiskeindustri A/S (Trofi), og ledes av direktør Jens-Petter Jøstensen. Les mer

http://www.oddberg.no/wp-content/uploads/2008/06/trofi_produkter.jpg

Produkter

Virksomhetens hovedprodukter er AgloNorse, MicroNorse og PhosphoNorse.
Les mer

http://www.oddberg.no/wp-content/uploads/2008/06/trofi_utvikling.jpg

Utvikling

Etter at grunnlaget for tradisjonell fiskemelproduksjon ved virksomhetens anlegg falt bort, er det de senere årene satset betydelige ressurser i utvikling av nye produkter og å tilrettelegge for alternativ produksjon. Les mer


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32