Odd Berg Gruppen

Tromsø Fiskeindustri

Tromsø Fiskeindustri ble etablert i 1964, og drev i mange år tradisjonell produksjon av fiskemel og fiskeolje fra eget industrianlegg i Terjevika, nord for Tromsø sentrum.

Kontakt

Stakkevollveien 57
Postboks 233
9253 Tromsø

Tlf: 77 64 71 40
Faks: 77 69 48 43
trofico@oddberg.no

www.trofico.no

Produkter

Virksomhetens hovedprodukter er AgloNorse, MicroNorse og PhosphoNorse.
 

AgloNorse
AgloNorse er et mykfôr, som baserer seg på en kontrollert oppbygging (agglomering) av fôrpartikkelen fra mikroniserte (2-10µm) næringsemner. Dette sikrer en tilnærmet identisk sammensetning, uavhengig av størrelsen på fôrpartikelen. AgloNorse har høy smakelighet og det er lagt vekt på bare å benytte råstoff som er fremstilt ved lave temperaturer. Det er også vektlagt at fôret skal være tilnærmet fri for støv og med en definert partikkelstørrelse.

MicroNorse
MicroNorse er en høykvalitets proteinkilde for anrikning av rotatorier og artemia.
Gjennom en kontrollert mikroniseringsteknikk tilbys MicroNorse i ulike partikkelstørrelser.
Produktet er mikronisert skånsomt ved lave temperaturer for å unngå uønsket degradering av proteiner.

PhosphoNorse
PhosphoNorse er framstilt gjennom en skånsom og kald ekstraksjon, etterfulgt av en flertrinns rensing av ekstraktet. Tørking av produktet foregår ved lav temperatur. PhosphoNorse er meget stabilt, og kan lagres i kjølige omgivelser over lang tid. Produktet benyttes så vel i kjemisk industri som til yngel- og fiskefôr, blant annet som ingrediens i AgloNorse.


Tilbake


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32