Odd Berg Gruppen

Tromsø Fiskeindustri

Tromsø Fiskeindustri ble etablert i 1964, og drev i mange år tradisjonell produksjon av fiskemel og fiskeolje fra eget industrianlegg i Terjevika, nord for Tromsø sentrum.

Kontakt

Stakkevollveien 57
Postboks 233
9253 Tromsø

Tlf: 77 64 71 40
Faks: 77 69 48 43
trofico@oddberg.no

www.trofico.no

Utvikling

Etter at grunnlaget for tradisjonell fiskemelproduksjon ved virksomhetens anlegg falt bort, er det de senere årene satset betydelige ressurser i utvikling av nye produkter og å tilrettelegge for alternativ produksjon. De produkter virksomheten nå tilbyr har fått god mottakelse i markedet, og det inspirerer til fortsatt optimalisering og videreutvikle av dagens produkter.


Tilbake


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32