Odd Berg Gruppen

Tromsø Fiskeindustri

Tromsø Fiskeindustri ble etablert i 1964, og drev i mange år tradisjonell produksjon av fiskemel og fiskeolje fra eget industrianlegg i Terjevika, nord for Tromsø sentrum.

Kontakt

Stakkevollveien 57
Postboks 233
9253 Tromsø

Tlf: 77 64 71 40
Faks: 77 69 48 43
trofico@oddberg.no

www.trofico.no

Virksomheten

Virksomhetsområdet Trofi består av den operative driften i  Tromsø Fiskeindustri A/S (Trofi), og ledes av direktør Jens-Petter Jøstensen.

Trofi har gjennom fornyelse og innovasjon gått fra tradisjonell fiskeolje- og fiskemelproduksjon til å bli produsent av fôr og fôrmidler til et stadig voksende oppdrett av torsk og andre arter marin fisk. Trofi kan i dag tilby produkter innenfor anrikning og påvekst av levendefôr samt startfôr i larve- og yngelfasen.

Virksomheten er fortsatt i sterk utvikling og har stort markedspotensial både nasjonalt og internasjonalt. Trofi leverer høykvalitetsprodukter som skal kunne gi oppdretteren økt avkastning i form av bedre vekst og overlevelse samt mindre deformitet på fisken.

Virksomheten sysselsetter 5 ansatte.


Tilbake


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32