Søk midler fra Odd Berg Gruppens Medisinske Forskningsfond

Fondets formål er å støtte medisinsk forskning i Nord-Norge ved årlige tildelinger. Alle typer medisinsk forskning kan få støtte, men kliniske, almenmedisinske og samfunnsmedisinske prosjekter vil bli prioritert.

Det kan gis støtte til drift, utstyr og korttidsstipendier. For 2021 tar man sikte på å dele ut inntil kr 500.000 til ett eller flere prosjekter.

Ved tildelingen vil det bli tatt hensyn til prosjektets kvalitet og relevans. Tilfredsstillende veiledning må dokumenteres. Fullstendig oversikt over prosjektets finansiering må fremgå.

Søknadsskjema tilsendes ved henvendelse per e-post til forskningsfondet@oddberg.no

Søknadsfrist: 1. oktober 2021

Odd Berg Gruppens Medisinske Forskningsfond