Kunsten å skape kultur for innovasjon

Knut Bringsverd Andreassen
Knut Bringsverd Andreassen. Foto: Kunt Åserud.

Skal man lykkes som bedrift må ansatte ha rom til å prøve og feile. Og det starter på toppen.

Som økonom, teknolog og forretningsutvikler har Knut Bringsverd Andreassen i BRIAND Consulting AS fulgt nordnorske bedrifter gjennom tiår. Enkelte av dem har gjort stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Andreassen mener bedrifter som lykkes har spesielt en ting til felles.

Tillit til å feile

– Innovasjon handler om bedriftskultur. Som leder må du gi dine ansatte rom til å være utforskende og kreativ. Og gi dem rom til å feile. Innovasjon er ikke mulig uten utviklingsprosesser, og da må du skape til miljø som tiltrekker folk med utforskertrang, forteller Andreassen.

Han mener tre faktorer kjennetegner en suksessbedrift:

  1. Sterke verdier og visjoner forankret hos lokale eiere. De føler eierskap til bedriften, og bidrar til å skape en positiv bedriftskultur gjennom godt lederskap.
  1. Selskapet er ydmyke overfor markedet, og søker allianser i pilotkunder som gir dem tilbakemeldinger og bidrar til utvikling av produkter og tjenester.
  1. De søker samarbeid med forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Å lykkes som bedrift krever derfor langt mer enn å treffe en gullåre i markedet.

– Det handler om å leve etter interne verdier og dyrke en kultur som tar vare på både ansatte og ledere. Det skaper rom for utvikling.

Enorme muligheter

BRIAND Consulting AS leverer tjenester innenfor management-for-hire og har over år bygd opp en omfattende kundeportefølje innenfor privat og offentlig sektor. Fellesnevner for oppdragene og kundene er utvikling og innovasjon – og ikke minst flotte mennesker.

– Hvilke sektorer tror du har størst utviklingspotensial i Nord-Norge i årene som kommer?

– Jeg tror det finnes enorme muligheter innen havbruk. Den blå næringen gjennomgår samme transformasjon som petroleumsnæringen gjorde en tid tilbake og har derfor veldig høy innovasjonstakt.

Den andre sektoren er eHelse.

– Nord-Norge har allerede etablerte miljøer som er fremtredende på eHelse. Behovene for systemer som reduserer kostnader og øker kvaliteten på helsetjenester er enorm, og kommer bare til å øke. Dette er en reise jeg tror vi bare har sett begynnelsen på.

Søker sammen

Knut Bringsverd Andreassen og BRIAND Consulting AS har kontorer i TROFI Teknopark, midt mellom sentrum og Breivika, og deler bygg med en rekke teknologibedrifter.

– Jeg er veldig fornøyd med at de har prioritert en stor kantine i midten der ansatte fra fem etasjer samles til lunsj. Det er viktig å være en del av et miljø der folk vil dele kunnskap. Snart er neste byggetrinn ferdig, og det blir spennende å se hvilke bedrifter som kommer inn for å bidra i miljøet, avslutter Knut Bringsverd Andreassen.

Knut Bringsverd AndreassenKnut Bringsverd Andreassen i BRIAND Consulting AS