Om konsernet

I Odd Berg Gruppen har vi gjort innovasjon til vår tradisjon. Gjennom 100 år har vi skapt innovasjon når nye muligheter har oppstått, og omstilling og nytenkning når verden rundt oss har endret seg. Det skal vi fortsette med inn i fremtiden.

Virksomheten

Odd Berg Gruppen har sitt hovedkontor i Tromsø, der også de fleste kjernevirksomheter er lokalisert. Konsernet er organisert i tre forretningsområder; industri, eiendom og finans. Våre forretningsområder er utviklet gjennom generasjoner og har posisjonert oss som en solid og fremoverlent innovatør, og leverandør av viktige tjenester for samfunnsvekst.

Målsetting:

Vi skal møte våre kunders forventninger, være markedsledende og operasjonelt god innenfor alle våre forretningsområder.

 

Kjerneverdier:

Innovasjon, tradisjon, kvalitet, soliditet, kompetanse, trivsel og ordentlighet har stor betydning for hvem vi er i det daglige, og er med på å understøtte vår overordnede strategi.

 

Strategier:

Konsernstrategien skal bidra til å forsterke forretnings- og virksomhetsområdenes konkurransefortrinn.

Ledelse og styring

Tilstrebe høyest mulig standard innenfor ledelse og styring ved at alle våre prosesser og etablerte praksiser skal bygge på våre kjerneverdier.

Kunder

Forstå våre kunders behov, ønsker og preferanser samt tilføre høyere verdier til våre kunder enn våre konkurrenter gjør.

Operasjonell kvalitet

Implementere aktiviteter på tvers av våre forretningsområder som kan bidra til å drive våre virksomheter godt.

Mennesker

Tiltrekke oss og beholde dyktige medarbeidere.

Finansielle resultater

Over tid oppnå avkastning som er over det fastsatte avkastningskravet for konsernet og de respektive forretningsområder.

De enkelte forretnings- og virksomhetsområder har egne virksomhetsstrategier med utgangspunkt i gruppens overordnede konsernstrategi.