Trofi

Trofi er en dedikert produsent av startfôr til små fisk som ønsker å bli stor fisk. Lokalisert i kanten av arktisk, langt nord for polarsirkelen, leverer vi fôr som sikrer fisken en riktig og god utvikling.

Tromsø Fiskeindustri

Virksomheten

Virksomhetsområdet Trofi består av den operative driften i Tromsø Fiskeindustri A/S (Trofi), og ledes av direktør Jens-Petter Jøstensen.

Trofi har gjennom fornyelse og innovasjon gått fra tradisjonell fiskeolje- og fiskemelproduksjon til å bli produsent av fôr og fôrmidler til et stadig voksende oppdrett av torsk og andre arter marin fisk. Trofi kan i dag tilby produkter innenfor anrikning og påvekst av levendefôr samt startfôr i larve- og yngelfasen.

Virksomheten er fortsatt i sterk utvikling og har stort markedspotensial både nasjonalt og internasjonalt. Trofi leverer høykvalitetsprodukter som skal kunne gi oppdretteren økt avkastning i form av bedre vekst og overlevelse samt mindre deformitet på fisken.

Tromsø Fiskeindustri