Finansielle investeringer

Odd Berg AS forvalter konsernets finansielle midler i en felles investeringsportefølje.

Porteføljen forvaltes etter prinsippene for moderne porteføljeteori. Det innebærer optimalisering i forhold til forventet avkastning og risiko basert på langsiktige forvaltningsmål. I hovedsak investeres det i fondsprodukter forvaltet av renommerte og solide forvaltere.

Dagens forvaltningsstrategi ble vedtatt i 2005 og har blitt revidert med hensyn til fordeling av investeringen på aktivaklasser to ganger i løpet av perioden.  Den gjennomsnittlige avkastningen har vært som forventet ut fra de teoretiske og empiriske modellberegningene. Porteføljen forvaltes av daglig leder Erlend Sundstrøm i Odd Berg AS.

Erlend Sundstrøm
Erlend Sundstrøm, Daglig leder / Økonomidirektør konsern