Virksomheter

Vår industrivirksomhet omfatter produksjon av ferdigblandet betong, egenutviklet fôr og fôrmidler til marine fiskearter – AgloNorse og PhosphoNorse – samt næringsmiddellaboratoriet Toslab AS, og sysselsetter totalt 24 personer.