Berg Betong

Berg Betong er en av Tromsøs ledende betongleverandører, og har siden 1966 levert fabrikkblandet ferdigbetong av beste kvalitet.

Kontakt

  • Bård Erlend Nilsen
  • Daglig leder
Berg Betong

Berg Betong er en av Tromsøs ledende betongleverandører, og har siden 1966 levert fabrikkblandet ferdigbetong av beste kvalitet. Vår lokasjon på Hansjordnes like nord for Tromsøbrua gir oss en svært gunstig plassering i forhold til logistikk og vårt marked.

Utenom betongproduksjon foregår det allsidig virksomhet på området, blant annet utleie av næringslokaler, tankanlegg for bunkerolje, hovedlager i Tromsø for ASAK byggevarer samt Norcems silo for distribusjon av bulksement. I tillegg utføres logistikktjenester over eget kaianlegg.

Berg Betong

Kompetanse

Vår virksomhet har godkjenning fra Kontrollrådet for produksjon av klasse A -fabrikkblandet betong samt CE-godkjenning av 3 fraksjoner tilslag; 0-8 støypsand samt 8-16 og 8-22 pukk.

Våre ansatte har lang tjenestetid og bred og allsidig kompetanse innenfor de produkter vi tilbyr.

Hjellnes massetak

Berg Betong har eget massetak som ligger i Ullsfjord, circa 30 nautiske mil fra Tromsø. Anlegget har egen utskipningskai som kan betjene båter opptil 2 000 tonn. Massene herfra er særlig godt egnet for betongproduksjon.

Berg Betong