Berg Betong

Berg Betong er en av Tromsøs ledende betongleverandører, og har siden 1966 levert fabrikkblandet ferdigbetong av beste kvalitet.

Kontakt

  • Bård Erlend Nilsen
  • Daglig leder
Berg Betong

Vår lokasjon på Hansjordnes like nord for Tromsøbrua gir oss en svært gunstig lokasjon i forhold til logistikk og vårt marked.

Utenom betongproduksjon foregår det allsidig virksomhet på området, blant annet utleie av næringslokaler, tankanlegg for bunkerolje, hovedlager i Tromsø for ASAK byggevarer samt Norcems silo for distribusjon av bulksement. I tillegg utføres logistikktjenester over eget kaianlegg.

Berg Betong

Kompetanse

Vår virksomhet har godkjenning fra Kontrollrådet for produksjon av klasse A -fabrikkblandet betong samt CE-godkjenning av 3 fraksjoner tilslag; 0-8 støypsand samt 8-16 og 8-22 pukk.

Våre ansatte har lang tjenestetid og bred og allsidig kompetanse innenfor de produkter vi tilbyr.

Hjellnes massetak

Berg Betong har eget massetak som ligger i Ullsfjord, circa 30 nautiske mil fra Tromsø. Anlegget har egen utskipningskai som kan betjene båter opptil 2 000 tonn. Massene herfra er særlig godt egnet for betongproduksjon.

Berg Betong