Nordkappterminalen AS

Tromsø Kulkran AS er et selskap i Odd Berg Gruppen. I Honningsvåg leier de ut kaier og bygninger til Nordkapp Havn IKS, hvor Nordkappterminalen AS har driftsansvar.

Kontakt

  • Erlend Sundstrøm
  • Daglig leder / Økonomidirektør konsern

Tromsø Kulkran as (et selskap i Odd Berg Gruppen) sin eiendom i Honningsvåg, Nordkapp Kommune er med kaier og bygninger utleid i sin helhet til Nordkapp Havn IKS. Nordkappterminalen AS har driftsansvar for anlegget hvor det blant annet tilbys bunkring, utendørs lagringsareal og innendørs lager. Daglig leder i Nordkappterminalen er Trude Janet P. Olsen, tlf. 958 75 467. Odd Berg AS er medeier og representert i styret i Nordkappterminalen AS. Øvrige eiere er Nordkappregionen Havn Holding AS, Holms Etft. AS og Bull AS.