Hansjordnes

Odd Berg Gruppen har drevet virksomhet på Hansjordnes (Kullkransvingen på folkemunne) siden tidlig på 1920 tallet.

Kontakt

  • Bård Erlend Nilsen

Fra starten stor leverandør av kull og salt til bedrifts- og privatmarkedet. I lang periode også beredskapslager for mel og sukkerprodukter.  I dag består egen virksomhet av Berg Betong AS samt diverse handelsprodukter.  Oljetankanlegget leies ut til Bunker Oil.  Universitetet og Havforskningsinstituttet har sine base for forskningsfartøy på Hansjordnes og leier lager, kontor, laboratorie samt kaiplasser.  For øvrig leies lagerareal til forskjellige aktører.

Den delen av eiendommen som i dag omfatter administrasjonsbygget samt lagerbygg mot syd er under utvikling.  Detaljreguleringsplanen planen som er innlevert kommunen omfatter totalt 35 000 kvm. nybygg herunder ca 5000 kvm lager.  Øvrige areal er kontor/hotell.  Utviklingen planlegges gjennomført i flere trinn med start bygging av nye kontorer mot Stakkevollvegen og nye lagerlokaler mot sjøfronten og eksisterende kaianlegg.  Det er ikke tidsfestet oppstart for prosjektet som beror på stadfestelse av reguleringsplanen.

Kontaktperson: Bård Erlend Nilsen, Tlf. 900 81 694. epost bard.erlend.nilsen@oddberg.no