Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://www.oddberg.no

Denne personvernerklæringen gjelder for selskaper i Odd Berg Gruppen/Konsernet Odd Berg AS

 • Odd Berg AS
 • AS Tromsø Bunkerdepot
 • Tromsø Kulkran AS
 • Berg Betong AS
 • Tromsø Fiskeindustri AS
 • Toslab AS
 • Roald Amundsensplass 1 AS
 • Veita AS
 • Bergship AS
 • AS Arctic Hunting

I Odd Berg Gruppen har vi fokus på personvern og sikring av personopplysninger. Alle interne og eksterne personer som samhandler med oss skal være trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte. Vi ønsker at de registrerte kjenner til hvilke rettigheter de har etter personopplysningsloven og at vi sikrer deres integritet.

Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Den forteller også hvordan vi sikrer dine rettigheter etter EUs personvernforordning gjeldende fra 2018.

 

Følgende viktige begreper er i bruk i erklæringen:

Personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger (f.eks. navn, adresse, epostadresse m.v) og vurderinger som kan knyttes til en bestemt person.

De registrerte
De registrerte er personer som personopplysningene relaterer seg til (ansatte, brukere, kunder, kontakter m.v).

Behandling
Behandling er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, eksempelvis innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes for å behandle opplysningene. Det er den behandlings­ansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. 

Databehandler
Databehandler er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal bare behandle personopplysninger i henhold til avtalen med den behandlingsansvarlige.

Generell informasjon om behandling av personopplysninger
Loven regulerer alle former for behandling av personopplysninger. Loven stiller strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.

Datatilsynet fører tilsyn med loven.

 

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Personopplysning er enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Vi lagrer kun informasjon som er nødvendig for å kunne betjene våre forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler eller for å kunne utføre en leveranse. Vi begrenser behandlingen til det som er strengt nødvendig ut fra hvilken tjeneste vi skal yte eller har behov for.

 

Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger

Odd Berg AS ved administrasjonssjef Sissel Haukebø Samuelsen er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, eller ønsker annen informasjon rundt personvern, kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

Navn: Sissel Haukebø Samuelsen
E-post: sissel.haukebo.samuelsen@oddberg.no
Telefon: +47 982 64 388

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Informasjonskapsler

For å analysere hvordan nettstedet brukes, blir det samlet inn data om alle besøkende. Informasjonen blir lagret i cookies (informasjonskapsler). Les mer om bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.

Analytics

Vi anonymiserer automatisk alle IP-adresser for Google Analytics-treff og alle formularsporingsdata. Vi har også deaktivert demografi- og interesserapporter for remarketing og annonseringssporing på Google Analytics-treff. Vi har videre deaktivert UserID-sporing på Google Analytics-treff.

 

Hvem vi deler dine opplysninger med

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjepart, unntatt når utlevering skjer ved samtykke fra den som opplysningen gjelder

 • med hjemmel i lov eller forskrift
 • etter pålegg fra offentlig myndighet

som ledd i betalingsinnkreving når det foreligger saklig grunn

 

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Vi kan kontaktes dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (eksempelvis ny adresse, telefonnummer, epost) ber vi om at du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene. Vi har plikt til å gi deg innsyn og informasjon om registrerte opplysninger vi har om deg innen 30 dager etter at krav er mottatt.

Du har også rett til å be om retting, sletting, begrensning av behandling av persondata, dataportabilitet og rett til å motsette deg visse former for behandling.

Du kan melde fra til Datatilsynet dersom du ikke får innsyn i egne opplysninger du har innsynsrett i, eller har annen klage på behandling av personopplysningene.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjepart, stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.