Medisinsk forskning

Gjennom stiftelsen Odd Berg Gruppens Medisinske Forskningsfond ytes det støtte til medisinsk forskning i Nord-Norge ved årlige tildelinger.

Kontakt

  • Erik A. Schilbred
  • Styrets leder
TosLab

Alle typer medisinsk forskning kan få støtte, men kliniske, allmennmedisinske og samfunnsmedisinske prosjekter prioriteres. Fondet ble etablert i 1988 av selskaper i Odd Berg Gruppen, og fra 1989 til 2020 er det totalt bevilget i overkant av 7 mill.kr i prosjektstøtte.

Styret i fondet har vedtatt følgende tildelinger i 2021:

«Interaksjon mellom kreftceller og lymfeknutene som nytt mål for forebygging og diagnose av brystkreftmetastase»
v/Erik Knutsen, UIT Norges arktiske universitet, Institutt for medisinsk biologi, kr 200.000

«Kartlegging av eksponering for delkroppsvibrasjoner blant ansatte i laboratorietjeneste»
v/Morten Skandfer, Arbeidshelse i nord, kr 75.000

«Virtuell biopsi av prostata: Forbedret diagnostikk og behandling ved bruk av PSMA PET og maskinlæring»
v/Rune Sundset, UNN Tromsø, Diagnostisk klinikk, PET-senteret, kr 225.000

Fondet ledes av et styre på 4 medlemmer.

forskningsfondet@oddberg.no

 

Søk støtte her