Medisinsk forskning

Gjennom stiftelsen Odd Berg Gruppens Medisinske Forskningsfond ytes det støtte til medisinsk forskning i Nord-Norge ved årlige tildelinger.

Kontakt

  • Erik A. Schilbred
  • Styrets leder
TosLab

Alle typer medisinsk forskning kan få støtte, men kliniske, allmennmedisinske og samfunnsmedisinske prosjekter prioriteres. Fondet ble etablert i 1988 av selskaper i Odd Berg Gruppen, og fra 1989 til 2020 er det totalt bevilget i overkant av 7 mill.kr i prosjektstøtte. To prosjekter ble tildelt støtte i desember 2020:

Anne-Merethe Hanssen, UIT/Institutt for medisinsk biologi

«Gule stafylokokker i hals – identifisering av bakterielle faktorer for infeksjonsforebygging (RNA-sekvensering) – kr 250.000

Martin Sørensen, UNN Tromsø, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet «Tromsø Bjørkerust allergi studie (Tro-BRA) – kr 250.000

Fondet ledes av et styre på 4 medlemmer.

forskningsfondet@oddberg.no

 

Søk støtte her