Medisinsk forskning

Gjennom stiftelsen Odd Berg Gruppens Medisinske Forskningsfond ytes det støtte til medisinsk forskning i Nord-Norge ved årlige tildelinger.

Kontakt

  • Erik A. Schilbred
  • Styrets leder
TosLab

Alle typer medisinsk forskning kan få støtte, men kliniske, allmennmedisinske og samfunnsmedisinske prosjekter prioriteres. Fondet ble etablert i 1988 av selskaper i Odd Berg Gruppen, og fra 1989 til 2023 er det totalt bevilget i overkant av 8,9 millioner kroner i prosjektstøtte.

Styret i fondet har vedtatt følgende tildelinger i 2023:

Pål Jarle Johnsen, Institutt for Farmasi, Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiT
«Cancer chemotherapy as potential driver of antibiotic resistance» kr 100.000.

Guillaume A. Petit, Marbio UiT Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.
«Optimalisering av molekyler fra havet til potente kinasehemmere mot trippel negativ brystkreft» kr 200.000.

Karen Rosendahl og Lene B. Laborie, Radiologisk avdeling, UNN / UiT IKM
«Detection of genetic risk factors for Hip Dysplasia can improve management in childhood and reduce risk of osteoarthritis in adulthood» kr 200.000.

Fondet ledes av et styre på 4 medlemmer.

forskningsfondet@oddberg.no

 

Søk støtte her