Vår historie

Tradisjon for innovasjon

I løpet av sin lange historie har Odd Berg Gruppen gjort innovasjon til tradisjon. Innovasjon oppstod når man så nye muligheter, og når omstilling og nytenkning var nødvendig som følge av endrete rammebetingelser.

Det hele startet rundt 1870 på handelsstedet Gibostad på Senja der Daniel Sørensen drev forskjellige virksomheter, bl.a. handel, skipsekspedisjon, tilvirkning av fisk og et forholdsvis stort gårdsbruk. Daniel og Bertha Sørensen hadde tre døtre. Den mellomste – Lulla – giftet seg med Harald Berg og flyttet i 1907 fra Trondhjem til Gibostad med sønnen Odd. I 1914 overtok Harald Berg Bergenske og Nordenfjeldskes ekspedisjon i Tromsø og flyttet til Tromsø med sin familie og virksomhet. Gårdsbruket ble solgt til landbruksskole.

Tromsø Kulkran A/S ble etablert i 1928. Svingkran var ferdig i 1930 og brokran i 1932. Krananlegget var ett av Norges største. Lagringskapasiteten var 45.000 tonn. I november 1932 hadde anlegget 85 anløp for kull og is. Tankanlegg for olje stod ferdig i 1940. Selve kullkranen ble revet i 1980.

Røsneshavn Isanlegg og Fryseri på Ringvassøy var etablert i 1930 og var da Skandinavias største naturisanlegg. Fryseriet stod ferdig i 1935. Ved innhøsting av is var det mer enn 30 personer beskjeftiget. Anlegget ble drevet til 1941 da okkupasjonsmakten overtok stedet. Ny fryseteknologi gjorde at grunnlaget for produksjon av naturis var borte etter krigen.

 

Byens første reisebyrå – et agentur for Bennett Reisebureau – ble startet i 1939. Byrået ble i mange år drevet av HRG Nordic og hadde helt frem til 2014 tilhold på Prostneset.

Ketchen ”Havella” ble bygget i Risør i 1952 og foretok i en årrekke ekspedisjoner i Ishavet med passasjerer fra mange nasjoner. Båten ble solgt i 1977 og har siden hatt flere eiere.

K/S Nordkapp Fiskeindustri A/S & Co. i Honningsvåg, ferdig i 1962, var prototypen på en moderne fiskemel-/oljefabrikk. Fabrikken ble nedlagt i 1987 etter at det var innført stopp i loddefisket.

I 1964 ble sildjoljefabrikken Njord i Tromsø overtatt fra Denofa, og K/S Tromsø Fiskeindustri A/S & Co. etablert. Ny fabrikk stod ferdig i januar 1983 og tok i bruk den aller nyeste teknologi med spesiell vekt på å etterkomme miljøkrav. Råstoffmangel førte til at produksjonen ved bedriften ble nedlagt i 2004.