Odd Berg Gruppen

I nærmere 150 år har Odd Berg Gruppen bidratt til vekst og utvikling i Nord-Norge. I dag er konsernet organisert i tre forretningsområder; industri, eiendom og finans.

Medisinsk forskningsstiftelse

Gjennom stiftelsen Odd Berg Gruppens Medisinske Forskningsfond ytes det støtte til medisinsk forskning i Nord-Norge ved årlige tildelinger.