Odd Berg Gruppen

TosLab

Toslab ble etablert i 1998, og er i dag et heleid selskap i Odd Berg Gruppen. Virksomheten holder til på vestsiden av Tromsøya, strategisk plassert i forhold til fly-, buss og båtforbindelse til resten av landsdelen.

Kontakt

Sjølundveien 3
Postboks 2064
9266 Tromsø

Tlf: 77 62 43 60
Faks: 77 62 43 61
post@toslab.no

www.toslab.no

Virksomheten

http://www.oddberg.no/wp-content/uploads/2008/06/toslab_2.jpg

Laboratoriet utvikler og selger mikrobiologiske og kjemiske analyser av næringsmidler, vann, hygiene og miljø.

TosLab har som mål å bidra til trygge næringsmidler og styrke sine kunders konkurranseevne ved å sikre riktig kvalitet på produkter. Selskapets tjenester omfatter analyser av næringsmidler, vann og renhold i produksjonsmiljø. Kompetansestøtte inkluderer bistand til å utarbeide internkontrollsystem, bestemme kritiske kontrollpunkt, kjemisk og mikrobiologisk rådgivning samt kvalitetssikring etter regelverk og spesifikasjoner. Selskapet tilbyr også hygienekurs for person- og bedriftsmarkedet.

For å sikre tjenester med høyest mulig kvalitet har laboratoriet innført kvalitetssikring basert på ISO 17025, og er akkreditert for mikrobiologiske og kjemiske analyser.

Daglig leder/adm.direktør er Vegard Tennes. Det er i dag 9 ansatte ved bedriften.


© 2008 ODD BERG GRUPPEN I 9253 Tromsø Norway I Tel +47 77 62 15 50 I Fax +47 77 68 47 32